понеделник, 26 септември 2016 г.


Интуиции


Научаваме, че корпоративен модел бил завладял българската литература. „Господиновчето” разпределяло порциите, а популярността му била олигархически осигурена. Твърдят го поети и писатели, които подчертават, че не са разследващи журналисти, че да се аргументират; такива били интуициите им. Почти като „Бог просто ми диктува”, както се казва в едно стихотворение на Господиновчето.
Ние с интуициите на поетите не можем да спорим, затова си мълчим. Можем само да споделим един интересен английски превод на Притчи Соломонови 10:18, до който интуицията ни отведе.

Lips that lie cover deep-seated hatred, and whoever spreads a libelous rumor is acting as a fool. (Proverbs 10:18)
Същото, по-простичко:
Whoever hides hate is a liar. Whoever tells lies is a fool.